Stephanie Poetri Bimbang Mp3 Download Ideas

Stephanie Poetri Bimbang Mp3 Download Ideas

Lagu “Bimbang” adalah salah satu soundtrack di film AADC (14 tahun yang lalu). Lagu ini masih tetap disenangi oleh remaja yang sedang tumbuh di era sekarang. Lagu ini di arransement oleh Ale Hoed ( 15 tahun ) , Sekaligus memainkan gitar, Abe hoed ( 12 thn...